Grono pedagogiczne naszej szkoły tworzą doświadczeni nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Wielu z nas ukończyło studia podyplomowe, poszerzając zakres swoich kwalifikacji. Rokrocznie doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc
w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach tematycznych. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z konsultantami i doradcami metodycznymi. Budujemy atmosferę zaufania i życzliwości, aby każdy nasz wychowanek mógł rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim:

Dyrektor Kobojek Marzena

Cekan Krystian - katecheta

Cicherska Grażyna - nauczyciel

Dobrzańska Marzena- nauczyciel

Krawczyk Karolina - nauczyciel

Król Iwona - nauczyciel

Krzewińska Marzena - nauczyciel

Kucner Krzysztof - nauczyciel

Łapot – Pruska Katarzyna - nauczyciel

Nadarzyński Grzegorz - nauczyciel

Napieralska Kamila - psycholog

Nowakowska Marzena - nauczyciel

Pajszczyk Dominika - nauczyciel

Piechulska - Wołosz Monika - nauczyciel

Podsiadła Lena - logopeda

Skorzycka Ewelina - nauczyciel

Socha Aleksandra - nauczyciel

Szwagrzak Anna - nauczyciel, logopeda

Szwedzka  Agnieszka - pedagog

Uryszek Emilia - nauczyciel

Wieruszewska Małgorzata - nauczyciel

Wojasińska Emilia - nauczyciel

Ziółek - Szczerba Joanna - nauczyciel

Skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2018/19:

 1. Katarzyna Rola – przewodnicząca
 2. Katarzyna Presler,
 3. Sylwia Brzezińska,
 4. Renata Choróbczyk;

Komisja Rewizyjna: p. Pilarska Ewa, p. Kowalska Agata, p. Bachanek Ewa.

 

Drodzy Rodzice prosimy o wsparcie finansowe w roku szkolnym 2018/2019. Rada Rodziców ustaliła minimalną składkę w kwocie 30 zł na rok. Mile widziane są większe kwoty. Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać  w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy: 80926300000750170650070001

Liczymy na Państwa hojność.  

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim wchodzą:

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Konstantynowie Łódzkim,

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Konstantynowie Łódzkim.

W Zespole Szkół Specjalnych organizowane są indywidualne oraz grupowe zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
w wieku do 25 roku życia.

 

Oferta szkoły:

 • kompleksowa opieka i wielospecjalistyczna pomoc
 • nauka wsparta terapią
 • zajęcia specjalistyczne
 • opieka w świetlicy szkolnej
 • klaso-pracownie, ogród szkolny, plac zabaw, teren sportowo-rekreacyjny
 • możliwość korzystania ze smacznych obiadów
 • wycieczki, imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne
 • szkolne koło Caritas
 • transport do szkoły organizowany przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania ucznia

Jadłospis niedostępny :(

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2022/23:

poniedziałek każda przerwa
wtorek 7:20 - 10:00, 11:00 - 12:00
środa każda przerwa
czwartek 7:20 - 9:00, 10:00 - 13:00
piątek każda przerwa

Bibliotekę szkolna prowadzi p. Marzena Krzewińska.

Biblioteka gromadzi zbiory niezbędne dla uczniów i nauczycieli.