Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Wszyscy członkowie samorządu uczniowskiego mają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym, wzbogacania oferty imprez szkolnych, wykazywania się swoją kreatywnością, uczenia się współpracy w grupie, zdobywania nowych doświadczeń, brania udziału w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

Niezależnie od tego, czy zostałeś wybrany do zarządu SU, czy po prostu masz ciekawe pomysły na rozwój naszej szkoły - zapraszamy Cię do współpracy!

ZARZĄD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/18:

  • Natalia Wetoszka
  • Linda Klepczyńska
  • Krzysztof Drwalewski

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

  • Katarzyna Łapot-Pruska
  • Agnieszka Szwedzka