Skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2018/19:

  1. Katarzyna Rola – przewodnicząca
  2. Katarzyna Presler,
  3. Sylwia Brzezińska,
  4. Renata Choróbczyk;

Komisja Rewizyjna: p. Pilarska Ewa, p. Kowalska Agata, p. Bachanek Ewa.

 

Drodzy Rodzice prosimy o wsparcie finansowe w roku szkolnym 2018/2019. Rada Rodziców ustaliła minimalną składkę w kwocie 30 zł na rok. Mile widziane są większe kwoty. Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać  w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy: 80926300000750170650070001

Liczymy na Państwa hojność.